El Museu Nacional d'Art de Catalunya acollirà Mario Miralles al clavicèmbal, Bernat Prat al violí i el conjunt d'instruments de llengüeta Barcelona Reed Quintet, que oferiran al llarg del dia un repertori d'obres de Bach, Duphy, Hindemith, Rossini, Bizet i Toldrà, entre d'altres. Tot estarà dins el marc dels concerts de l'Obertura City+.
Data: 16/03/2019
Hora: 12 : 00
Duració: 10 Hores 
Localització: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Cost: Gratuït
Més info...: Més info...
Més, sobre...: obertura city+

Activitats previstes